ZAP.10.DWJ.201 W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Doradca personalny i zawodowy.

  1.     Nazwa wykonawcy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Katedralna 9.

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1399,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.