Elbląg, dnia 19.07.2022 r.

Znak: ZAP.1.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu lub Gdańsku w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?.

Szkolenie z programu SolidWorks z zakresu ?Części, Rysunki, Złożenia?

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu lub Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – TUTAJ

Zał. nr 1: Formularz ofertowy – TUTAJ

Zał. nr 2: Oświadczenie o braku powiązań – TUTAJ 

Zał. nr 3: Wykaz wykonanych szkoleń – TUTAJ