Elbląg, dnia 19.07.2022 r.

Znak: ZAP.2.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?.

Szkolenie Specjalista ds. kadr i płac

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe – TUTAJ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy – TUTAJ

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – TUTAJ

Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – TUTAJ