ZAPRASZAMY osoby bezrobotne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w wieku od 18 do 64 lat.

Projekt „ERKON – stawiamy na potencjał osób z niepełnosprawnościami” oferuje:

12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

  • Wsparcie indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, pośrednika-asystenta, trenera pracy, specjalistę ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN;
  • Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym;
  • Kursy oraz szkolenia zawodowe;
  • Wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej;
  • Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia;
  • Staże zawodowe

Głównym celem projektu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia.

Miejsce:
ERKON, ul. Hetmańska 28, Elbląg

Tel. 516 264 836
mail: erkon@softel.elblag.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zapraszamy osoby, które pragną uzyskać zatrudnienie i wyjść na rynek pracy oraz zdobyć nowe kwalifikacje.