Zapraszamy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku od 15 do 64 lat – osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo.

Projekt Centrum Integracji Społecznej ERKON – kontynuacja zakłada m.in.:

  • Wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego
  • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia
  • Pracownie zawodowe
  • Praktyki zawodowe
  • Świadczenie na czas trwania projektu

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. Hetmańska 28 Elbląg
tel.: 793 719 406

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.