Elbląg, dnia 02.12.2021 r.

Znak: ZAP.13.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 2 osób z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Kurs Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 2 osób z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe pełna treść TUTAJ

Formularz ofertowy TUTAJ

Oświadczenie o braku powiązań TUTAJ 

Wykaz wykonanych szkoleń TUTAJ