Znak: ZAP.14.PFRON.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?

 

 Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe TUTAJ

Formularz ofertowy TUTAJ

Oświadczenie o braku powiązań TUTAJ

Wykaz wykonanych szkoleń TUTAJ