Znak: ZAP.1.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

DO POBRANIA:

Formularz ofertowy _ Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej

Oświadczenie o braku powiązań _ Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej

Wykaz wykonanych szkoleń _ Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej

Zapytanie ofertowe _ Obsługa klienta oraz kasy fiskalnej