Elbląg, dnia 11.08.2022 r.

Znak: ZAP.5.PFRON.BAZ.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?.

Szkolenie Profesjonalne sprzątanie

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – TUTAJ 
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – TUTAJ 
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – TUTAJ 
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – TUTAJ