Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu pomieszczeń na działalność pracowni krawieckiej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt ?Elbląskie Centrum Integracji Społecznej? realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nr postępowania: 3/ECIS/2017

  • Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

ul. Związku Jaszczurczego 15

82-300 Elbląg

  • Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu pomieszczeń na działalność pracowni krawieckiej, ogłaszane w ramach projektu pn. ?Elbląskie Centrum Integracji Społecznej? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Podstawa prawna:

Zamówienie powyżej 20 tys. PLN netto, nie przekraczające 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zapytania dostępny jest TUTAJ [PLIK DOC]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *