Znak: ZAP.6.DWJ.2016

Szkolenie z języka migowego

Elbląg, dnia 14.11.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem

W związku z realizacją projektu „Działam wiec jestem” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkolenia z języka migowego.

 

Załączniki do pobrania:

 

zap6.DWJ.1 Formularz ofertowy

zap6.DWJ.1. Wykaz wykonanych szkoleń

zap6.DWJ1. Zapytanie ofertowe

zap6.DWJ1.Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.