Znak: ZAP.4.DWJ.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem

W związku z realizacją projektu „Działam wiec jestem” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu „Działam wiec jestem”.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wykaz wykonanych szkoleń

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.