Elbląg, dnia 07.10.2021 r.

Znak: ZAP.10.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Opiekunka nad osobami starszymi

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – TUTAJ
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – TUTAJ
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – TUTAJ
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – TUTAJ