Znak: ZAP.5.1.PFRON.BAZ.2022

Elbląg, dnia 29.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu
?Bądź aktywny zawodowo!?.

Szkolenie Profesjonalne sprzątanie

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia
oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe 5.1 – TUTAJ
zał. nr 1 – Formularz ofertowy 5.1 – TUTAJ
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 5.1 – TUTAJ
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń 5.1 – TUTAJ