Centrum Integracji Społecznej ERKON kontynuacja – właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy osoby w wieku 15 ? 64 lat zamieszkujące Elbląg oraz powiat elbląski, w tym:

  • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
  • osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI)
  • osoby korzystające z pomocy społecznej

Oferujemy 12-miesięczne wsparcie dla każdego uczestnika projektu, w tym:

  • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy – 2 miesiące
  • praktyki zawodowe ? do 10 miesięcy, realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (pracownia usług opiekuńczych, pracownia usług krawieckich, pracownia rzemiosł różnych)
  • kursy, szkolenia zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga
  • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych,
  • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia

Więcej o projekcie w rozmowie z Panią Dyrektor ERKON
oraz koordynatorką projektu CIS i trenerką pracy
czytaj tutaj

REKRUTACJA i informacje:

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
ul. Hetmańska 28

Tel: 699-888-000      793-719-406