?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? to Program, w ramach którego świadczymy wsparcie w zakresie realizowania codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w obszarach:

  • poprawy jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami;
  • wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • pomocy w dostępie do wydarzeń społecznych, imprez kulturalnych, sportowych itp.;
  • dążenia do poprawy funkcjonowania osób w ich najbliższym środowisku.

// W ramach Programu nie są świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej //.

Odbiorcy usług asystenckich to osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym (lub równoważnym) ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Obecnie Programem objętych jest 15 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz 2 dzieci w wieku do 16 roku życia, zgodnie z wymogami Programu.

Zgodnie z ideą usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, jedna osoba zaopiekowana jest przez jednego asystenta w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Obecnie nie posiadamy wolnych miejsc, ale zachęcamy do zapisywania się na listę rezerwową.
Kontakt:

  • telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
  • osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)