Elbląg, dnia 13.11.2017 r.; ZAP.8.DWJ.2017;  W związku z poszukiwaniem wykonawcy do realizacji zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Elblągu w ramach realizacji projektu ?Działam wiec jestem?, zawiadamiam o wyborze oferty przeprowadzenie szkolenia Profesjonalne sprzątnie biura.

Nazwa wykonawcy:

Warmińsko-Mazurskie Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Edukacji w Braniewie,

ul. Katedralna 9,

14-500 Braniewo

Cena oferty w zakresie wykonania zamówienia wynosi 1120,00 złotych brutto.

Uzasadnienie ? oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.