?To duże wyróżnienie dla was, miasta i regionu. Szczególnie, że w ostatnich latach wiele już podobnych nagród odebraliście. To pokazuje, że działając wspólnie można naprawdę wiele zdziałać oraz, że jesteście bardzo skuteczni w tym co robicie ? mówił podczas wczorajszego spotkania z pracownikami ERKON Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko?Mazurskiego. ? Na szerszą skalę badań nie prowadziłem, ale  jestem pewny, że jesteście absolutnym liderem w regionie i nie macie sobie równych ? dodał.

SONY DSC

Marszałek przyjechał do Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych aby osobiście pogratulować wygranej w drugiej edycji konkursu ?Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007?2013?, organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą ? Centrum Projektów Europejskich ? jednostkę powołaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

? Coraz częściej duże środki na aktywizację osób przekazywane są nie do administracji publicznej a właśnie do organizacji pozarządowych. ERKON jest najlepszym tego przykładem, jak można w oparciu o te środki działać i odnosić sukcesy ? mówił marszałek. Zapewniał rónież o swojej wdzięczności za to, co robi ERKON, gdyż wyniki jakie są tutaj osiągane są naprawdę imponujące, stąd też kolejna już nagroda dla stowarzyszenia.

Wizyta Jaceka Protasa w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych była też okazją do spotkania z pracownikami organizacji oraz zapoznania się z celami i założeniami nagrodzonego projektu. Marszałek otrzymał również egzemplarz podręcznika pt. „Zatrudnienie wspomagane” zawierajcego wypracowane w czasie realizacji projektu modele pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, intelektualnie i z uszkodzeniem narządu słuchu.

– Wielkim sukcesem nagrodzonego projektu pn. ?Praca=Samodzielność? jest zatrudnienie w pracy biurowej osoby z zespołem Downa. Podobnego przypadku jak dotąd w północnej Polsce nie odnotowano. – Śmiało możemy mówić również o sukcesie regionalnym, gdyż zgłaszają się do nas osoby z całego kraju chcące pracować w oparciu o nasze modele – mówiła Beata Wrzosek, przybliżając marszałkowi projekt.

Czas na kolejne działania

Wizyta marszałka była również okazją do przedstawienia kolejnego pomysłu ERKON?u, który w przyszłości chciałby utworzyć ośrodek zajmujący się wdrażaniem wypracowanych modeli aktywizacji osób z obszaru wykluczenia społecznego – z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50+ i przygotowania ich do wejścia na otwarty rynek pracy.

? Nowa perspektywa europejska, to ogromna szansa dla organizacji pozarządowych. Regionalny Program Operacyjny ?Warmia i Mazury? opiewa na kwotę 1 mld 726 mln euro, a dokładając do tego wkłady własne, końcowa jego kwota sięgnąć może 2,5 mld euro ? mówił marszałek. Zaznaczył również, że 30 proc. tej kwoty jest zarezerwowane na cele związane z kapitałem ludzkim.

Czas na przemodelowanie

? Samorządy i instytucje chcące ubiegać się o środki unijne będą musiały przemodelować swój sposób myślenia, jeżeli zechcą startować po środki na projekty infrastrukturalne ? zaznaczył marszałek. ? Do tej pory projekty dotyczące m.in. aktywizacji były oddzielnym działaniem, bądź były uzupełnieniem projektów twardych. Obecnie natomiast w wielu działaniach, m.in. tych dotyczących rewitalizacji,  najważniejsze będą efekty społeczne. Stąd też organizacja, która będzie chciała podjąć się realizacji takiego projektu, najpierw będzie musiała pokazać, jaki cel społeczny chce uzyskać. Środki twarde mają służyć osiągnięciu tego celu. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu finansowania, środki na cele miękkie i twarde będą zawarte w jednym projekcie ? podsumował marszałek.

Rafał Sułek

Źródło: razemztoba.pl