30 czerwca br. odbyło się oficjalne powołanie partnerstwa rozwoju społecznego w Elblągu. Członkami – założycielami Partnerstwa na chwilę obecną jest 31 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe, firmy oraz jednostki samorządowe takie jak: Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsród organizacji pozarządowych znalazła się także Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

podpis2

Celem partnerstwa jest wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców Elbląga poprzez współpracę różnych instytucji i podmiotów, która będzie polegała na: wymianie informacji, dzieleniu się dobrymi praktykami, organizacji wspólnych wydarzeń oraz tworzeniu partnerskich projektów.

Chcemy wspólnie diagnozować potrzeby mieszkańców, łączyć zasoby, realizować wspólne inicjatywy ? podkreślają jej pomysłodawcy.

Jest to ważna inicjatywa, bowiem partnerstwa lokalne wpisane są w konstrukcję funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020, które wskazują, że zasada partnerstwa będzie kryterium dostępu lub strategicznym w większości planowanych konkursów.