?Asystent ? pomocna dłoń? to pierwsza edycja projektu, w ramach którego świadczymy bezpłatne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z jednoczesnym wsparciem psychologa, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dla kogo?
Odbiorcami usług asystenta są osoby pełnoletnie, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich
Usługi ukierunkowane są na wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:
? bezpieczne dotarcie do lekarza, urzędu, sklepu,
? wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych,
? miłe spędzenie czasu w domu, przy lekturze, na rozmowie itp. 

Uwaga! Usługi asystenckie nie obejmują usług opiekuńczych, pielęgniarskich i porządkowych.

Pomoc psychologa
Każda osoba korzystająca z usług asystenta, równolegle jest objęta nieodpłatnym wsparciem psychologa.

Czas realizacji usług asystenta
Usługi asystenckie realizowane są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Zapisy
Zapisy realizowane są w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822,
? osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu.

Czas realizacji projektu „Asystent – pomocna dłoń”
Projekt realizowany jest od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.