Rekrutacja trwa! Zapisz się do projektu, w którym zdobędziesz szansę i siłę, by podjąć aktywność zawodową, by nadać nową jakość swojej aktywności społecznej! To Twoja życiowa szansa! Centrum Integracji Społecznej ERKON jest właśnie dla Ciebie!

Rekrutacja trwa, a zajęcia ruszają od 1 października 2019r.
Zapisz się i ruszaj z nami w aktywne życie!

Zapraszamy:

Wszystkie chętne osoby w wieku 15 ? 64 lat zamieszkujące Elbląg oraz powiat elbląski, w tym:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne (profil III),
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
 • osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • osoby nieaktywne zawodowo.

WAŻNE!    Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane!

Oferujemy:

12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • praktyki zawodowe ? do 6 miesięcy, realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (pracownia usług asystenckich, pracownia usług krawieckich, pracownia rzemiosł różnych,
 • kursy, szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga,
 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • wsparcie w szukaniu zatrudnienia.

ZAPISY do projektu

Zapisy realizowane są w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze:

 • telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822
 • osobiście ? w siedzibie ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu
 • w biurze projektu przy Kościuszki 48 w Elblągu w godzinach 8:00 – 15:00. 
 • drogą mailową: erkon@softel.elblag.pl