Projekt ?Centrum Integracji Społecznej – ERKON? okres trwania projektu od 01.11.2018 do 30.09.2020. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 listopada, zapisać się do projektu można w siedzibie ERKON-u przy ul. Związku Jaszczurczego 15 Elbląg. 

Projekt skierowany jest do osób:

 • W wieku 15-64 lat.
 • Pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością (wszystkie stopnie oraz rodzaje niepełnosprawności)
 • Bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
 • Z powiatu elbląskiego
 • Nie posiadających prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 listopada, zapisać się do projektu można w siedzibie ERKON-u przy ul. Związku Jaszczurczego 15 Elbląg. W razie potrzeby specjaliści mogą dotrzeć do beneficjenta. Rekrutacja jest wieloetapowa (przebieg rekrutacji: wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych z trenerem pracy oraz psychologiem, rekrutacja pogłębiona- spotkanie i wypełnianie dokumentów z doradcą zawodowym a następnie z psychologiem, wizyta u lekarza medycyny pracy, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie).

Comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez cały okres trwania projektu – do momentu podjęcia pracy.

Beneficjent jest objęty wsparciem przez rok, głównym celem projektu jest znalezienie stałej pracy dostosowanej do potrzeb oraz możliwości beneficjenta. W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe (dostosowane indywidualnie do beneficjenta) oraz praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy lub na pracowniach wewnętrznych- pracownia krawiecka, pracownia rzemiosł różnych, pracownia opiekuńcza.

Przez cały okres trwania projektu beneficjent jest objęty wsparciem trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej, coacha oraz pracownika socjalnego. Spotkania odbywają się kilka razy w miesiącu z każdym ze specjalistów. W sytuacji gdy beneficjent podejmie zatrudnienie nadal jest w projekcie, prowadzimy wtedy tzw. monitoring pracy, czyli utrzymujemy stały kontakt, beneficjent może korzystać ze wsparcia specjalistów według potrzeb.

Przebieg realizacji projektu:

 • Zebranie grupy
 • 2 miesięczne warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym (4 dni w tygodniu)
 • Spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym
 • Praktyki zawodowe na pracowniach wewnętrznych oraz na otwartym rynku pracy
 • Szkolenia
 • Zatrudnienie i monitoring