Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych ? zrzeszająca lokalne organizacje inicjatorka działań społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Elblągu, jak również wydawca ?Razem z Tobą? ? obchodzi swoje 25-lecie.

Wspólną pracę w kierunku poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami zapoczątkowano ponad ćwierć wieku temu. ERKON powstał z inicjatywy: Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, Klubu Młodzieży Niepełnosprawnej ?Nie jesteś sam? oraz Elbląskiego Klubu Wzajemnej Pomocy Emerytów i Rencistów. W spotkaniu, na którym podjęto decyzję o założeniu ERKON-u, wzięło udział 28 organizacji. Realizowanie misji, jaką wtedy przyjęto, przez lata przybierało różne formy, niezmienne było jedno: potrzeba wspierania drugiego człowieka.

? Naszą misją było i jest tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszy udział w życiu społecznym, korzystanie w pełni z praw obywatelskich, wykorzystanie swoich możliwości ? zaakcentowała podczas jubileuszowej gali Barbara Gąsak, dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie, które odbyło się 30 listopada w CSE ?Światowid?, było okazją do podsumowań dotychczasowej pracy i refleksji nad zmianami, jakie przyniosły upływające lata. Gala rozpoczęła się piosenką ?Człowieczy los? w wykonaniu Mai Pink. Utwór zadedykowano Ewie Sprawce ? konsultantce ds. osób niepełnosprawnych, autorce wielu programów i innowacji, która współtworzyła sztandarowe inicjatywy, do dziś stanowiące filar działalności ERKON-u.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań dla osób, których zaangażowanie i codzienna praca przyczyniają się do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz poprawienia ich sytuacji życiowej.

? ERKON to nasi wspaniali pracownicy. ERKON to beneficjenci, z którymi pracujemy na co dzień. ERKON to pracodawcy. ERKON to wy. Wiemy, że żaden człowiek ani żadna organizacja nie jest samotną wyspą. Znaleźliśmy w naszym mieście wielu przyjaciół i partnerów ? są to osoby, organizacje i instytucje, dzięki którym możemy realizować naszą misję. Dziękuję wam za to, że jesteście i za to, jacy jesteście ? zaznaczyła Barbara Gąsak, zwracając się do obecnych.

Ciepłe słowa, wspomnienia i życzenia przekazali również zaproszeni na uroczystość goście. Wśród podmiotów, które współpracując z ERKONEM działają na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, wymienić można m.in. PFRON, instytucje miejskie, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane społecznie.

? Dzięki wspólnym staraniom, zaangażowaniu i poświęceniu jesteśmy w stanie sprawić, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z życia. Życzę państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i siły, która pozwala z uśmiechem witać kolejny dzień. Jestem pewien, że przez kolejne lata podopieczni stowarzyszenia będą mogli znaleźć w nim realną pomoc, zrozumienie, serdeczność i dużo ciepła ? podkreślił Jacek Protas, poseł na Sejm RP.

Uroczystość uświetniły występy zaprzyjaźnionych artystów: zespołu Fantastic oraz kabaretu Ale Babki, funkcjonujących przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych (który, podobnie jak Zakład Aktywności Zawodowej czy Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, powstał z inicjatywy ERKON-u), a także występ artystyczny Wiesława Baranowskiego z rodziną.

Źródło: razemztoba.pl