Od 1 kwietnia br. w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oficjalnie ruszyła trzecia edycja projektu ?Asystent ? pomocna dłoń”. Ma ona głównie na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie im uczestnictwa w życiu społeczno?kulturalnym oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. W 2016 r zadanie zostanie dofinansowane w w wysokości 100 tys zł.

manuela-szer

? Cieszymy się z tego faktu, bowiem to o 20 tys więcej niż w ubiegłym roku. To pozwoli nam zwiększyć liczbę asystentów, a tym samym przełoży się na większą liczbę usług ? tłumaczy Beata Wencel, koordynatorka projektu. ? W ubiegłym roku w projekcie zatrudnionych było czterech asystentów, teraz ich liczba zwiększy się do pięciu. Dwie panie zostały z poprzedniego roku. Mimo, że to starsze panie i są osobami z II i III grupą niepełnosprawności, mają bardzo dużo empatii do ludzi i wykonują każdą pracę, łącznie z dźwiganiem wózków na piętra. Dodatkowo skład prawdopodobnie zasili dwóch panów, którzy z pewnością okażą się bardzo przydatni ? dodaje.

Lawinonowo wzrasta liczba chętnych, chcących skorzystać z asystenta, co tylko obrazuje jak bardzo potrzebne są w naszym mieście tego typu usługi. W ubiegłym roku projektu wykonano 1580 usług asystenckich, a 394 osoby niepełnosprawne zostały objęte opieką.
? Spacery, zakupy, załatwienie spraw urzędniczych czy wizyta u lekarza ? to najczęściej zamawiane usługi asystenckie w Elblągu. Zainteresowanie jest bardzo duże, ludzie cały czas dzwonią i dopytują ? podkreśla Beata Wencel, koordynator projektu.

Jak przyznaje Beata Wencel korzyści z projektu leżą po obu stronach. Pozytywnie wpływa na aktywizację zawodową osób zatrudnionych jako asystenci, ale także na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych, które poprzez realizację projektu wyszły z domu lub mogły po prostu z kimś porozmawiać.

Przypominamy:

Kto może skorzystać z usług?

Osoby pełnoletnie ? niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Warto też zdawać sobie sprawę, że w ramach Programu Świadczenie Usług Asystenckich Dla Osób Niepełnosprawnych nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jaki jest zakres usług asystenckich?

Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, uczestniczeniu w zajęciach rekreacyjnych, sportowych, oraz pomoc w komunikowaniu się. Każda osoba niepełnosprawna, która deklaruje chęć skorzystania z pomocy asystenta, zobowiązana jest do zapoznania się z zakresem jego obowiązków i podpisaniem regulaminu.

W jakim czasie realizowane są usługi?

Usługi realizowane są do końca roku, 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 ? 20.00, w szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia ze względu na brak wolnego asystenta, koordynator powiadamia osobę niepełnosprawną i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi. Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niepełnosprawną lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.

Ile trzeba dopłacić do usługi asystenta?

Opłata za usługę wynosi 1 zł za godz. Opłata pobierana jest przez asystenta z góry za pokwitowaniem KP.W przypadku nie wniesienia opłaty usługa nie jest realizowana. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem opłat za korzystanie przez asystenta z komunikacji miejskiej, ponosi osoba korzystająca z usługi. Opłata za usługi nie jest zwracana w przypadku skrócenia pierwotnie planowanego czasu usługi.

W jaki sposób należy zgłaszać potrzeby w zakresie usług asystenckich?

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są jedną dobę przed usługą telefonicznie pod numerem 55 232 6935, mail: asystent@erkon.elblag.com.pl lub osobiście w siedzibie ERKON przy ul. Zw. Jaszczurczego 15. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 ? 14.00.Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi zlecenia. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzające zaliczenie do niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub orzeczenie równoważne. Dopuszcza się możliwość okazania orzeczenia o niepełnosprawności asystentowi osoby niepełnosprawnej podczas pierwszego kontaktu z asystentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *