To już II edycja projektu, współfinansowanego przez PFRON, w ramach którego świadczymy bezpłatne usługi asystenta osób niepełnosprawnych. z jednoczesnym wsparciem psychologa. Usługi wspomagające niezależność i komfort życia.

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

 

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

  • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
  • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
  • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
  • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
  • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
  • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
  • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i  opiekuńczych.

Usługi  realizowane są na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, dni i godziny realizacji usług mogą być zmienione).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa.

 

Zapisy:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 822;
? osobiście ? w recepcji ERKON przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu.

„Asystent – pomocna dłoń (II edycja)” –  projekt realizowany od 1.01.2020 do 31.12.2020 r., współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.