Nowe kwalifikacje, aktywność zawodowa i społeczna, satysfakcja osobista i po prostu LEPSZE ŻYCIE! Dołącz do SAMODZIELNYCH W DZIAŁANIU! 

Udział w tym projekcie otwiera zupełnie nowe, lepsze perspektywy.
SAMODZIELNI W DZIAŁANIU – jak to działa?

Projekt skierowany jest do osób:

 • niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat,
 • pełnosprawnych w wieku 15-64 lat – bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • osób, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI),
 • i do korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W ramach projektu zapewnia się 12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w następujących obszarach:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez : doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy,
 • warsztaty grupowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym,
 • kursy oraz szkolenia zawodowe (za które Ci dodatkowo zapłacimy),
 • zwrot kosztów dojazdów do ERKONU dla osób spoza Elbląga,
 • wsparcie w podjęciu odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej,
 • staże zawodowe dobrane indywidualnie – optymalnie pod Uczestnika,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • porady prawne (prawnik przyjmuje w każdy piątek w siedzibie ERKON)
 • wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

ZAPISY do projektu przedłużone są do 20 grudnia 2019 r. (lub do wyczerpania puli miejsc).
Realizowane są w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze:

 • telefonicznie pod nr: 55 232 69 35 lub 516 264 836
 • osobiście – w siedzibie ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu
 • drogą mailową: erkon@softel.elblag.pl

 

Projekt realizowany od 1.11.2018r. do 31.12.2020r. (dwie tury projektu),
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SWD
wartość ogółem : 1 080 801,60 zł
wnioskowane dofinansowanie : 1 014 801,60 zł