Projekt „Trening dobrze ustawiony”

Projekt realizowany jest przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i Agencją Ochrony Garda w Olsztynie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie : Niepełnosprawni na rynku pracy. Budżet projektu wynosi …

Projekt „50 PLUS PRACA”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wartość projektu 798 800 zł. Projekt trwać będzie od kwietnia 2014 roku do końca czerwca 2015 roku. Skierowany jest …

Przez indywidualne ścieżki zawodowe powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Projekt kierowany był do 200 ON z miasta Elbląga oraz miast i gmin Tolkmicko i Pasłęk, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są długotrwale bezrobotne, mają największe trudności z wejściem na rynek pracy.