Osoby zainteresowane podjęciem pracy w zespole ERKON na ww. stanowiskach, prosimy o nadesłanie CV w terminie do 15.01.2020 r. na adres: erkon@softel.elblag.pl 

Szczegóły:
PSYCHOLOG  
Wymagania: wykształcenie wyższe psychologiczne, 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zakres obowiązków: m. in. prowadzenie warsztatów i spotkań indywidualnych, udział w pogłębionej diagnozie wieloprofilowej oraz w procesie reintegracji społecznej.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 
DORADCA ZAWODOWY
Wymagania: wykształcenie wyższe lub podyplomowe (preferowane kierunkowe), 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Zakres obowiązków: m.in. prowadzenie warsztatów i spotkań indywidualnych, udział w pogłębionej diagnozie wieloprofilowej, ustalanie ścieżki i predyspozycji zawodowych, aktywne poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 
TRENER PRACY 
Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe, 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.
Zakres obowiązków: m. in. trening pracy, life i job coaching, spotkania indywidualne, pośrednictwo pracy, elementy zatrudnienia wspomaganego, monitoring pracy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowiskach
prosimy o przesłanie CV na adres:  erkon@softel.elblag.pl 
do dnia 15.01.2020 r.