Porady prawne

Dla kogo?
Porady prawne świadczone są dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowanych w województwie warmińsko – mazurskim.
UWAGA! Orzeczenie należy przynieść do recepcji ERKON
na pierwszą wizytę u prawnika.

Gdzie?
W Elblągu – w siedzibie ERKON przy ul. Hetmańskiej 28 (piętro I )
W Ostródzie – w biurze ERKON przy ul. Słowackiego 13 A.

Kiedy?
W Elblągu:

  • PONIEDZIAŁKI godz. 14:00 – 16:00
  • ŚRODY godz. 14:00 – 16:00
  • PIĄTKI godz. 12:30 – 16:00
    po wcześniejszym umówieniu wizyty (55 232 69 35).

W Ostródzie – pierwszy piątek miesiąca (oraz wg ustaleń indywidualnych).

ZAPISY – umówienie wizyty
W Elblągu:
• telefonicznie pod nr: 55 232 69 35

W Ostródzie
• telefonicznie pod nr: 785 425 131.

PORADY PRAWNE – ZAKRES I PROFIL
• udzielanie wyjaśnień, redagowanie pism procesowych (w tym odwołania),
• porady na każdym etapie sprawy (również sprawy w toku),
• z zastosowaniem niezbędnych kroków i procedur prawnych,
• z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych,
• od początku do końca, konsekwentnie i kompleksowo,
• z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Liczba porad prawnych świadczonych na  rzecz jednej osoby jest nieograniczona.

W ramach projektu oferujemy również
bezpłatne KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 
oraz podejmujemy interwencje w trudnych sytuacjach życiowych.

„Samodzielni Niepełnosprawni”
Projekt realizowany jest od 1.01.2019r. do 31.03.2022r.

Projekt współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.