Asystent – pomocna dłoń (kontynuacja) 

Kliknij, by powiększyć

 

Odbiorcami usług asystenta są pełnoletni mieszkańcy Elbląga, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (albo dokument równoznaczny).

Zakres usług asystenckich obejmuje wspieranie aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, w tym między innymi:

  • bezpieczne dotarcie do lekarza, sklepu, urzędu…
  • wsparcie w samodzielnym załatwianiu spraw w instytucjach, poradniach…
  • pomoc w uczestnictwie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych… 
  • wyjście na spacer, na wystawę, do krewnych…
  • miłe i kreatywne spędzanie czasu w domu,
  • pomoc w organizowaniu korespondencji i informacji,
  • pomoc w „oswajaniu” elektronicznych komunikatorów itp.

Asystent nie świadczy usług pielęgniarskich i opiekuńczych.

Usługi  realizowane są na terenie miasta Elbląga, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w szczególnych przypadkach, po indywidualnym uzgodnieniu, czas ten może być zmieniony).

Każda osoba korzystająca z usług asystenta, objęta jest nieodpłatnym wsparciem psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

 

Projekt realizowany od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.