W związku z prowadzeniem projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej ERKON” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZAP.1.CIS/2019 na sprzęt, narzędzia i materiały do pracowni rzemiosł różnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej ERKON został wybrany poniższy wykonawca.

Wybrany wykonawca:
PH Kogex Sp. z.o.o.
ul. Gajowa 53/16
50-520 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Myszkowska 16
52-019 Wrocław
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego.