Kliknij, by powiększyć

.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez osoby niepełnosprawne i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

W ramach projektu „Samodzielni Niepełnosprawni”, osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (albo dokument równoznaczny), zameldowane w woj. warmińsko – mazurskim, korzystają z bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji psychologicznych. W ramach projektu podejmowane są też interwencje na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapisy – umówienie wizyty
W Elblągu:
? telefonicznie pod nr: 55 232 69 35
? lub osobiście ? w recepcji ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28.

W Ostródzie
? telefonicznie pod nr: 785 425 131.

Projekt realizowany od 1.01.2019r. do 31.03.2022r.,
współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.