Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej za świadczenie usług dietetyka w projekcie ?RODZINA W SIELANCE? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko ? Mazurskiego na lata 2014 ? 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg

PRZEDMIOT ROZEZNANIA ORAZ WARUNKI

Przedmiotem rozeznania rynku jest prowadzenie wsparcia dla uczestników projektu Rodzina w Sielance realizacja w okresie 04.2020-31.12.2022 r. zgodnie z zakresem tematycznym, tj.: Poradnictwo dietetyczne: przez cały okres projektu, dyżury dietetyka odbywać się będą średnio 2 razy/m-c po 4 godziny (śr. 8 h w m-cu; łącznie 288 h). Każdy z UP (oraz ich rodziny/otoczenie) będzie mógł skorzystać z poradnictwa (prowadzony rejestr udzielonych porad). Zakres porad: zindywidualizowane  doradztwo z zakresu

zdrowego odżywiania, diet, np. lekkostrawne, odchudzającej, chorób wieńcowych i innych, porady związane ze wspomaganiem organizmu, sposoby naturalne (na co uważać, jakich składników unikać itp.).Łączna liczba godzin wparcia w ramach projektu to 288 godzin.

Warunki udziału w postępowaniu:

Dietetyk – wykształcenie wyższe kierunkowe, 3-letnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

CENA

  • Wykonawca określi cenę za realizację wsparcia w przeliczeniu na jedną godzinę oraz całość zadania.
  • Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) brutto.
  • Oferty będą oceniane wg kryterium: cena brutto ? 100%

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 18.03.2020 r. w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego ? ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg lub e ? mail: erkon@softel.elblag.pl.

Więcej szczegółów w załączniku TUTAJ