Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia

Grafik komputerowy
Adobe Photoshop, Corel Draw

w projekcie „ERKON – droga do niezależności”

Celem rozeznania cenowego
jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej
za realizację Kursu
„Grafik komputerowy – Adobe Photoshop, Corel Draw”
w projekcie „ERKON – droga do niezależności”
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 23.09.2020 r.
w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego

ul. Hetmańska 28, Elbląg.

 

DO POBRANIA:

Formularz Ofertowy (doc)
Specyfikacja: Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia (pdf)