Zapytanie ofertowe
rozeznanie rynku usług szkoleniowych
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia

STYLISTKA PAZNOKCI

W celu zbadania oferty rynkowej oraz wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia
prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej oferty merytorycznej
i kosztów przeprowadzenia szkolenia.

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 12.08.2020 r.
w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego  ?  ul. Hetmańska 28, Elbląg.

 

DO POBRANIA: