Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia „Kurs masażu I stopnia”
w projekcie „ERKON – DROGA DO NIEZALEZNOŚCI”.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej za realizację szkolenia „Kurs masażu I stopnia” w projekcie „ERKON – DROGA DO NIEZALEZNOŚCI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 28, 82-300 Elbląg

PRZEDMIOT ROZEZNANIA ORAZ WARUNKI
Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja szkolenia „Kurs masażu I stopnia” w projekcie „ERKON – DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI” dla 1 osoby w okresie od 27.07.2020 r. do 31.08.2020r. w łącznym wymiarze 60 godzin.

Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 20.07.2020 r. w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego – ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Kurs masażu I stopnia” w projekcie „ERKON – DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI”.

DO POBRANIA: