Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych wsparła swoim działaniem funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W ramach pracowni krawieckiej działającej przy Centrum Integracji Społecznej ERKON pracownicy Stowarzyszenia uszyli dla policjantów maseczki ochronne.

– ERKON od początku swojej działalności angażował się w pomoc najbardziej potrzebującym. To główny cel naszej działalności. Obecnie znaleźliśmy się wszyscy w wyjątkowej sytuacji. Z dnia na dzień zastaliśmy nową rzeczywistość, w której przyszło nam żyć i funkcjonować. Ta nowa sytuacja sprawiła, że musieliśmy zmienić swoje podejście do Beneficjentów. Dziś, jako Stowarzyszenie, pracujemy zdalnie. Udzielamy telefonicznie i mailowo porad prawnych, specjalistycznych i psychologicznych. Beneficjenci w naszych projektach, choć nie mogą uczestniczyć w zajęciach ani spotykać się z naszymi pracownikami, to są z nimi w stałym kontakcie. I choć ? podobnie jak w innych projektach – w pracowniach Centrum Integracji Społecznej ERKON nie możemy realizować zajęć, to nie stoją one puste ? mówi Dyrektor ERKON, Barbara Gąsak. – Włączyliśmy się w pomoc tym, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie ? podsumowuje.

W ramach CIS ERKON funkcjonują trzy pracownie: rzemiosł różnych, opiekuńcza oraz krawiecka. W ostatnim czasie, w tej ostatniej, trwało wielkie szycie maseczek, w które zaangażowani byli instruktorzy, pracownicy projektu Centrum Integracji Społecznej ERKON, trenerzy pracy a nawet panie sprzątające.

Dziś pierwsza tura maseczek trafiła na ręce elbląskich funkcjonariuszy. Niebawem następne zostaną przekazane personelowi Szpitala Miejskiego.

– Bardzo dziękujemy za taką inicjatywę ? mówi Zbigniew Przyborowski przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Elblągu. – Policyjne związki zawodowe chętnie przyjmą maseczki. Będą one wykorzystywane przez policjantów w codziennej pracy z naszymi interesantami. Jeszcze raz dziękujemy za taką inicjatywę.