Elbląg, dnia 18.12.2023 r.

Znak: ZAP.2.PFRON.AZE.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Aktywizuj się z ERKONem”.

Szkolenie Masaż Kobido

W związku z realizacją projektu „Aktywizuj się z ERKONem” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

 

Załączniki do ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe – dostępne TUTAJ 
zał. nr 1 – Formularz ofertowy – dostępny TUTAJ 
zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań – dostępne TUTAJ 
zał. nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń – dostępny TUTAJ