Elbląg, dnia 24.11.2021 r.

Znak: ZAP.13.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 2 osób z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu ?Bądź aktywny zawodowo!?

Kurs Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

W związku z realizacją projektu ?Bądź aktywny zawodowo!? zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 2 osób z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Więcej informacji dostępnych jest poniżej:

Zapytanie ofertowe pełna treść TUTAJ

Oświadczenie o braku powiązań TUTAJ

Formularz ofertowy TUTAJ

Wykaz wykonanych szkoleń TUTAJ