Projekt „Samodzielni Niepełnosprawni” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2022 roku.

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, rzecznictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin, nabycie wiedzy przez ON i wykorzystanie jej w życiu codziennym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ON poprzez nabycie wiedzy i samodzielności.

Zapisy na porady:

Elbląg- tel. 55 232 69 35

Ostróda- tel. 785 425 131

***

Projekt „Samodzielni w pracy” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych ( Beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko- mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

swp

Integracja beneficjentów połączona z dogoterapią – przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy. 

###

Promocja projektów współfinansowanych przez PFRON dotyczących zatrudnienia wspomaganego oraz wydawnictwa wśród gości z Danii i Szwecji  podczas ich wizyty w naszym Stowarzyszeniu.

42560364_334996197250866_6164104369928142848_o

***

Projekt „Razem z Tobą” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.