Realizowane

Razem z Tobą

Czas trwania projektu 01.04.2017 r. – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety w formie papierowej „Razem z Tobą” oraz portalu internetowego pod tą samą nazwą.  Przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z
przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Samodzielny Niepełnosprawny

Czas trwania projektu 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Projekt „Samodzielny Niepełnosprawny” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług poprzez świadczenie doraźnych usług dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie bezpośrednich informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

pfron-logo

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

*****************************************************************************************************

W drodze do samodzielności

Czas trwania projektu 01.04.2015 r. – 31.03.2017 r.

Jego celem jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego poprzez:

  • doradztwo zawodowe
  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

pfron-logo

 

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.