Realizowane

Projekt „Samodzielni w pracy” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Celem projektu jest wejście 40 osób niepełnosprawnych ( Beneficjentów projektu) na otwarty rynek pracy oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na otwartym rynku pracy w województwie warmińsko- mazurskim, wzrost dostępu tych osób do wsparcia zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do ich specyficznych potrzeb.

swp

Integracja beneficjentów połączona z dogoterapią – przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do wejścia na otwarty rynek pracy. 

***

Projekt „Razem z Tobą” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

razem 2-1Celem projektu jest przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.