Realizowane

Razem z Tobą

Czas trwania projektu 01.04.2017 r. – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez wydawanie gazety w formie papierowej „Razem z Tobą” oraz portalu internetowego pod tą samą nazwą.  Przekazywanie informacji, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami i ich najbliższym korzystać z
przysługujących im uprawnień, osiągnięć współczesnej medycyny i techniki, a także zachęcą do szerszego udziału w życiu społecznym. Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez prezentację ich osiągnięć. Przybliżanie społeczeństwu problemów tychże osób.PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Projekt finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

 

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu: od 01.04.2017 do 30.04.2019

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno- zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64. Wszystkie działania podjęte podczas realizacji projektu opierają się na wykorzystaniu modelu zatrudnienia wspomaganego. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, a także poradnictwem prawnym oraz specjalistycznym. Przewidziane są również warsztaty grupowe z psychologiem jak i doradcą zawodowym. Innymi formami wsparcia są 3-miesięczne staże oraz szkolenia zawodowe.

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

nowe-zycie-zysk

*****************************************************************************************************