Elbląg, dnia 07.10.2021 r.
Znak: ZAP.12.PFRON.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Profesjonalne sprzątanie

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe _ Profesjonalne sprzątanie

Formularz ofertowy _ Profesjonalne sprzątanie

Wykaz wykonanych szkoleń _ Profesjonalne sprzątanie

Oświadczenie o braku powiązań _ Profesjonalne sprzątanie