Znak: ZAP.3.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Sternik motorowodny

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Formularz ofertowy _ Sternik motorowodny

Oświadczenie o braku powiązań _ Sternik motorowodny

Wykaz wykonanych szkoleń _ Sternik motorowodny

Zapytanie ofertowe _ Sternik motorowodny