Znak: ZAP.4.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Pomoc nauczyciela przedszkola

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Elblągu. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA

Formularz ofertowy _ Pomoc nauczyciela przedszkola

Oświadczenie o braku powiązań _ Pomoc nauczyciela przedszkola

Wykaz wykonanych szkoleń _ Pomoc nauczyciela przedszkola

Zapytanie ofertowe _ Pomoc nauczyciela przedszkola