Znak: ZAP.7.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Podstawowe szkolenie ADR

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Formularz ofertowy _ Podstawowe szkolenie ADR

Oświadczenie o braku powiązań _ Podstawowe szkolenie ADR

Wykaz wykonanych szkoleń _ Podstawowe szkolenie ADR

Zapytanie ofertowe _ Podstawowe szkolenie ADR