Elbląg, dnia 07.10.2021 r.

Znak: ZAP.10.PFRON.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Opiekunka nad osobami starszymi

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe _ Opiekunka osób starszych

Formularz ofertowy _ Opiekunka osób starszych

Wykaz wykonanych szkoleń _ Opiekunka osób starszych

Oświadczenie o braku powiązań _ Opiekunka osób starszych