Elbląg 07.10.2021r

Znak: ZAP.9.PFRON.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Kadry i płace

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe _ Kadry i płace

Formularz ofertowy _ Kadry i płace

Wykaz wykonanych szkoleń _ Kadry i płace

Oświadczenie o braku powiązań _ Kadry i płace