Znak: ZAP.6.PFRON.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Bądź aktywny zawodowo!”

Opiekunka nad osobami starszymi

W związku z realizacją projektu „Bądź aktywny zawodowo!” zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku. Niniejsza procedura prowadzona jest w związku z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

DO POBRANIA:

Formularz ofertowy _ Opiekunka nad osobami starszymi

Oświadczenie o braku powiązań _ Opiekunka nad osobami starszymi

Wykaz wykonanych szkoleń _ Opiekunka nad osobami starszymi

Zapytanie ofertowe _ Opiekunka nad osobami starszymi